Kontakt

Den här sidan handlar om renoveringen av värdsomseglaren Lunkentuss

Lunkentuss

Kontakt

Bengt Jörnstedt, Enhörna

Jur. kand.; 1982-2005 chefredaktör

för och utgivare av tidningen Segling;

journalist&författare. Medlem i styrelsen för

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.

bengt@segling.nakterhuset.se

Tel. b. 08-550 440 26

 

Dag Ekholm, Palma/Mallorca

Seglade Lunkentuss runt jorden; har arbetat

med underhåll och reparationer av båtar i

Palma; kommer personligen att sköta renoveringen

av Lunkentuss i Sundsvall.

dag_g_ekholm@telefonica.net

Tel 076-83 77 384

 

Bengt Näsman, Sundsvall

Ingenjör; seglare med brett båtintresse. Växte

upp på Tunadal, var sjöscout och bekant med

Dag Ekholms och Gunnar Dahlgrens familjer.

Tog 2008 initiativet till att Lunkentuss kom

hem till Sundsvall.

bengt.nasman@telia.com

Tel. 070-262 90 26