Bok

Den här sidan handlar om renoveringen av värdsomseglaren Lunkentuss

Lunkentuss

Bok

Sommaren 2012 presenterades en vacker, utökad nyutgåva av Gunnar Dahlgrens omtalade bok från 1967, nu med titeln Bortom den västra horisonten – Lunkentuss klassiska världsomsegling.

Jämfört med originalet är nyutgåvan utökad med ca 100 sidor nytt material och blir på totalt ca 350 sidor. Gunnars berättelse är delvis nyskriven och mer omfångsrik än tidigare. Nu ingår också många av Dags resebrev hem, med ögonblicksbilder från den långa seglingen runt jorden.

Gunnars vackra teckningar finns kvar i nyutgåvan, nu kompletterade med utdrag ur loggbok och gästbok. Dessutom visas ett 50-tal färgbilder som inte tidigare publicerats i bokform.

I en längre efterskrift berättas om vad som hände med besättning och båt efter hemkomsten, fram till idag då projektet Bevara Lunkentuss går mot sin fullbordan.

Bortom den västra horisonten – Lunkentuss klassiska världsomsegling bjuder på spännande och underhållande läsning. Boken blir också ett värdefullt bidrag och dokument i den marinhistoriska satsning på Lunkentuss som nu görs i Sundsvall.