Hem

Den här sidan handlar om renoveringen av värdsomseglaren Lunkentuss

Lunkentuss

Lunkentuss i Härnösands nya fritidsbåtsmuseum

Från den 1 juli 2017 visas Lunkentuss upp för allmänheten, restaurerad till originalskick efter ca 8 000 timmars arbete av gruppen Bevara Lunkentuss. Hon kan nu beskådas i det nya fritidsbåtsmuseum som öppnat i Härnösand.

Samtliga foton på Lunkentuss i museet är tagna av Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland

Lunkentuss är en av Sveriges mest uppmärksammade segelbåtar. Under åren 1962-65 blev den 8 meter långa sjövärnskostern den andra, och minsta, svenska segelbåt som seglat runt jorden. Hon korsade världshaven med två mans besättning och de enklaste av hjälpmedel. Lunkentuss var en pionjär, och hennes överraskande världsomsegling blev en enastående inspiration för nya generationer svenska långfärdsseglare – Lunkentuss hade visat att det gick att göra det till synes oöverstigliga. Och ändå… Utmärkande för Lunkentuss var den påfallande anspråkslösa ton som genomsyrade hennes färd, såväl materiellt som mänskligt.

 

Två unga seglare från Sundsvall, Gunnar Dahlgren och Dag Ekholm, ville uppleva det stora äventyret i det lilla formatet. 1960 köpte de en begagnad, sliten sjövärnskoster och byggde om henne från grunden. De skapade en båt just så som de tyckte att deras egen oceanseglare borde se ut. Förberedelserna tog två år. I hemlighet beställde man översiktskort över rutten runt jorden. Till folk som undrade sa Gunnar och Dag bara att färden skulle gå till Medelhavet, kanske lite längre. Men målet var bestämt från början: Sundsvall t o r via ett varv runt jorden.

Lunkentuss världsomsegling blev på alla vis en stor framgång.

Vid hemkomsten 1965 hade de seglat drygt 33 000 sjömil. Lunkentuss var vid det här laget riksbekant och Gunnar och Dag hyllades som hjältar.

2011 inledde vi – Dag Ekholm, Bengt Näsman och Bengt Jörnstedt – aktionen Bevara Lunkentuss. Bara några år tidigare hade Gunnar Dahlgren gått bort.

Och nu, 2017, visas klenoden Lunkentuss i skick som ny på museet i Härnösand.

 

På hemsidans flikar kan du läsa allt om Lunkentuss bakgrund och om restaureringen. Det finns också mängder med bilder och flera filmer.

Välkommen!

Titta gärna på bilderna från renoveringen.

Bildarkivet öppnas i ett nytt fönster. Klicka här

Sedan den 1 juli 2017 finns Lunkentuss i det nya fritidsbåtsmuseet i Härnösand, beläget i en av Tobaksbolagets gamla lokaler. Här ska besökarna kunna ta del av fritidsbåtens historia och äventyr, med Lunkentuss som självklar huvudattraktion.

Huvudman är Länsmuseet Västernorrland/Murberget i samarbete med Sjöhistoriska museet och Statens Maritima Museer.

Restaureringen av Lunkentuss har genomförts av Bevara Lunkentuss, en grupp om tre man med Dag Ekholm i centrum, Bengt Jörnstedt t v och Bengt Näsman.

Dag Ekholm, Palma, har i stort sett på egen hand gjort hela den fysiska restaureringen av Lunkentuss; hans arbetsinsats omfattar ca 5 000 timmar.

Bengt Näsman, Sundsvall, har skött logistik och samordning. Han har engagerat sponsorer och dagligen sett till att Dag servats med det material och den utrustning som krävts för hans arbete.

Bengt Jörnstedt, Stockholm/Enhörna, har ansvarat för finansiering, texter och trycksaker, samt kommunikation med myndigheter och privatpersoner som involverats i projektet.

Frivilliga i Sundsvall har i vissa skeden av restaureringen bidragit med arbetstimmar. Dags bror Svante Ekholm har skött Bevara Lunkentuss räkenskaper.

 

Lunkentuss får en sista putsning av Bengt Näsman inför invigningen den 1 juli 2017, Dag Ekholm t h. Varje detalj på däck är original.

På senhösten 2011, efter månader av demontering, var Lunkentuss bara ett skal; däck, överbyggnad, inredning – allt var borttaget. Hela skrovet renskrapades. Under den fasen upptäcktes bl a att bottenstockar och kölbultar var så skadade att de behövde bytas. Med skrovet impregnerat mot torrsprickor påbörjades den omfattande uppbyggnaden igen.

 

 

För Dag Ekholm har restaureringen av Lunkentuss varit en personlig insats och tribut till två gamla vänner – Lunkentuss och Gunnar Dahlgren.

Det var den sex år äldre Gunnar som 1959 tog initiativet till världsomseglingen. Och den han ville ha med sig ombord var barn- och ungdomsvännen Dag Ekholm, en seglare som han visste var av rätta virket.